Sport

 

Den před Silvestrem se v Centru pro integraci osob se zdravotním postižením ve Věkoších konal OTEVŘENÝ TURNAJ V ŠACHU. Turnaj byl organizován Centrem ve spolupráci s šachovým klubem ORTEX Hradec Králové. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 šachistů jak zdravých, tak i se zdravotním postižením. Ve velice přátelské atmosféře se střetli hráči tří generací, protože nejmladšímu bylo 8 let a nejstaršímu Václavu Vaňkovi z Věkoš brzy bude 92 let. Pan Vaněk sklidil za svůj výkon velký obdiv, neboť v turnaji skončil na 7. místě. Překvapivou vítězkou se stala Lada Zelbová, před Janem Vestfálem a na třetím místě se umístil Lukáš Zelba. Přeborníkem oblasti Věkoše – Pouchov se stal Jan Vestfál. Poháry pro vítěze věnovala Komise místní samosprávy Pouchov – Věkoše a o bezproblémový průběh turnaje se zasloužil hlavní rozhodčí celého turnaje Ing. Jiří Bielavský.

Všem organizátorům a hráčům patří veliký dík a už nyní se všichni těší na další ročník šachového turnaje v roce 2018.


 

Dne 29.12.2017 se konal v prostorách Centra pro integraci osob se zdravotním postižením otevřený VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. Turnaje se zúčastnili stolní tenisté se zdravotním postižením a také občané zdraví, především z oblasti Věkoš a Pouchova. Celkem se turnaje zúčastnilo 21 sportovců. Ve skupině výkonnostně silnějších stolních tenistů zvítězil Jaroslav Hlaváček, na druhém místě skončil Jaroslav Matoušek a třetí byl Roman Šlechta. Ve skupině B zvítězil Bohumil Němec, druhý byl Miroslav Ouvín a třetí Lubomír Kmoníček. V kategorii žen zvítězila Jindřiška Duchoňová, na druhém místě skončila Zdenka Venclová a třetí byla Eva Pišvejcová.

Turnaj proběhl ve velmi dobré atmosféře. Jako velice šťastné se ukázalo společné klání zdravých stolních tenistů se sportovci se zdravotním postižením. Tímto turnajem se dokonale naplnilo poslání Centra pro integraci osob se zdravotním postižením, jehož cílem je, aby se v jeho prostorách setkávali při různých příležitostech lidé se zdravotním postižením se zdravou veřejností.

 


 

Ve dnech 10. až 12. listopadu 2017 jsme již  tradičně pořádali mezinárodní VXI. ročník turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců

„O pohár města Hradec Králové“

Turnaj se konal za finanční podpory Města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Českého svazu tělesně postižených sportovců.

 


ARCHIV

 

ČLENSKÁ SCHŮZE TJ ČECHIE se koná 25.2.2017
( Pozvánka v souboru *.pdf ... ZDE )

 


TJ zdravotně postižených sportovců ČECHIE Hradec Králové, z.s.

pořádá dne 25.2.2017​

OKRESNÍ PŘEBOR VE STOLNÍM TENISU
( Podrobné informace v souboru *.pdf  ...  ZDE )


 

XV. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců „O pohár města Hradce Králové“

Ve dnech 11.11. - 13.11.2016  pořádala TJ ČECHIE Hradec Králové již XV. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců "O pohár města Hradce Králové". Turnaj se konal pod záštitou primátora města Hradce Králové v tělocvičně Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové za účasti 11-ti družstev, z toho 6 družstev z Čech, 1 družstvo ze Slovenska, 3 družstva z Polska a 1 družstvo  z Německa. Vítězem se stalo družstvo TJ LABE Kolín, na druhém místě se umístilo německé družstvo  BSW Mnichov a na třetím místě skončilo družstvo TJ JIČÍN. Slavnostního zahájení se zúčastnil primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, dále radní Královéhradeckého kraje pro sport a volný čas Mgr. Táňa Šormová,  člen výkonného výboru České unie sportu Ing. Jiří Pavlíček a předseda STK stolního tenisu Českého svazu tělesně postižených sportovců Petr Bureš. Cílem turnaje bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou zdravotně postižených sportovců a přesvědčit je o tom, že i zdravotně postižení občané jsou schopni, pokud se jim vytvoří potřebné podmínky, i přes svůj handicap provozovat sport na velmi dobré úrovni. Tento turnaj významně přispěl k propagaci města Hradce Králové a přesvědčil přítomné o tom, že město Hradec Králové věnuje sportu zdravotně postižených velkou pozornost.

 


 

Ve dnech 20. – 22. 11. 2015 se v tělocvičně Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové konal již XIV. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců „O pohár města Hradce Králové“. Pořádala jej TJ ČECHIE zdravotně postižených sportovců Hradec Králové pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka. Soupeřili spolu tělesně postižení sportovci z Německa, Polska, Slovenska a České republiky.

Akce byla finančně podpořena sponzory, kterým patří poděkování.

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

IČO: 26594145     DPH

Zápis v Obch. rejstříku :

​Bankovní spojení :

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán :

© 2015 - 2018, CZPHK