Hradec Králové

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Jana Černého 8/28,  503 41 Hradec Králové - Věkoše
           Doprava MHD: Linka č.15, zastávka "Věkoše"  [ Jízdní řád ]

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE, ŘEDITEL
Mgr. Jiří Morávek     Tel.: 495 538 867
  Mobil. tel.: 604 839 979
  E-Mail: czphk@czphk.cz
  Skype: moravek.czphk
     
VEDOUCÍ CENTRA
Zdenka Venclová Tel.: 495 538 867
  Mobil. tel.: 605 131 652
  E-Mail: hradeckralove@czphk.cz
     
PROVOZNÍ DOBA
pondělí 08:00 - 12:00  13:00 - 17:00
úterý 08:00 - 12:00  13:00 - 16:00
středa 08:00 - 12:00  13:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 12:00  13:00 - 16:00
pátek 08:00 - 12:00  13:00 - 14:00

 

 

 

 

 

PLNÍME ROLI

 • kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a ostatní veřejnost,
 • informačního a poradenského centra
 • přímého poskytovatele specifických služeb,
 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a  kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu
 • obhájce práv zdravotně postižených.

 

POSKYTUJEME

 • Odborné sociálně-právní poradenství, tj. poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání, sociálně právní ochranu.
 • Bezplatné odborné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením (zajišťuje externí  odborník).
 • Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, včetně informace o možnostech získání těchto pomůcek.
 • Prodej kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, včetně jejich instalace v domácích podmínkách.
 • Prodej baterií a koncovek do naslouchacích aparátů pro osoby se sluchovým postižením.
 • Pořádání víkendových psychorehabilitačních kurzů pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.
 • Pořádání dlouhodobých psychorehabilitačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením.
 • Pořádání zimního a letního tábora pro děti a mládež se zdravotním postižením.
 • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti architektonických bariér a přístupnosti objektů veřejného a kulturního charakteru.
 • Informace o činnosti jiných občanských sdružení zdravotně postižených.
 

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2019, CZPHK