O NÁS

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH CENTRA PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, o.p.s.

 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ je poskytovat široce dostupné sociální služby na profesionální úrovni pro rozsáhlou klientelu, a to bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů, na věk a sociální situaci.

NAŠÍM CÍLEM je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se zdravotním postižením. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u svých klientů převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu.

 


HISTORIE

Již od r. 1990 působí Centra služeb pro zdravotně postižené (v některých letech i pod jiným názvem) prakticky v rámci celé České republiky. Tvoří tak ojedinělou síť nestátních center sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, která nabízí své terénní služby na profesionální úrovni ve všech okresech České republiky.

V souvislosti s připravovanou změnou financování sociálních služeb z rozpočtu krajů a regionů a s probíhající reformou veřejné správy došlo od 1. ledna 2003 k transformaci stávajících osmdesáti Center služeb pro osoby se zdravotním postižením na 14 krajských center. Tato nová občanská sdružení jsou nástupnickou organizací Sdružení zdravotně postižených v oblasti regionálně poskytovaných sociálních služeb.

Jedním z nově ustavených občanských sdružení bylo i Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Prvotním úkolem tohoto centra bylo, aby se organizační změny pokud možno nedotkly samotných uživatelů služeb. Toto se podařilo především díky tomu, že jsou i nadále v provozu všechna centra v bývalých okresních městech, která zajišťují takový rozsah poskytovaných služeb, na které již byli občané se zdravotním postižením zvyklí a především, které potřebují.

V souladu s platnou legislativou v r. 2013 změnila naše organizace statut a název na aktuální Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradckého kraje, o.p.s.  a současným zřizovatelem je  Národní rada osob se zdravotním postižením.


 

Archiv

Fotogalerie

Moderní objekt v Hradci Králové

01.11.2015

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

IČO: 26594145     DPH

Zápis v Obch. rejstříku :

​Bankovní spojení :

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán :

 

 

© 2015 - 2018, CZPHK